11.04.2016

İLK BAKTERİYİ KİM, NE ZAMAN BULDU?

İLK BAKTERİYİ KİM, NE ZAMAN BULDU?

Dünyamızda bakterinin bulunmadığı yer hemen hemen yoktur. En çok organik atıkların bol bulunduğu yerlerde ve sularda yaşarlar.

Deneysel olarak bakteriler, ilk defa 1676 yılında Antonie van Leeuwenhoek tarafından kendi yaptığı bir mikroskop üzerinde görüntülenmiştir. Bakterilerin şekillerini de ilk açıklayan Leeuwenhoek olmuştur. Leeuwenhoek mikroskobunda gördüğü bu organizmalara “animalcules” yani hayvancık ismini vermiştir.

Antonie van Leeuwenhoek yaşamı boyunca ürettiği mikroskop merceklerinin sayısı 550'dir. Her biri ile yeni bir inceleme yapmıştır.
  
Bacterium adı ise 1838’de Christian Gottfried Ehrenberg tarafından verilmiştir. Kelime yunanca olup küçük asa anlamına gelmektedir.


Bakteriler ışık mikroskobunda bakıldığında başlıca şu şekillerde görülürler:

·        Çubuk şeklinde olanlar (Bacillus)
·        Yuvarlak olanlar (Coccus)
·        Spiral olanlar (Spirullum)
·        Virgül şeklinde olanlar (Vibrio)

Mikroorganizmalar Üzerine İlkler

1859 yılında Louis Pasteur fermantasyonun bir mikroorganizma büyümesi olduğunu kanıtlamıştır.

Robert Koch ise kolera, şarbon ve verem üzerinde çalışarak mikrop teorisini kanıtlamış ve Nobel Ödülü almıştır.

19. yüzyıl ’da birçok hastalığın nedeninin bakteriler olduğu bilinmekteydi fakat henüz bir anti bakteriyel ilaç icat edilmemişti, 1910 Paul Ehrlich ilk antibiyotiği icat etmiştir.

Designed by Templateism.