27.04.2016

DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİNİN TARİHÇESİ: HAPPY BİRTHDAY TO YOU

DOĞUM GÜNÜ PARTİLERİNİN TARİHÇESİ: İLK NE ZAMAN YAPILDI?

Günümüz insanlarının her sene kutladıkları doğum günü âdeti tarihte ilk olarak Mısır’da MÖ. 3000 yıllarında yaşamış bir Mısır firavununa aittir. O zamanlarda doğum günü kutlaması yaşanılan çevrede yapılıyor, eş, dost, hizmetçiler hatta köleler bile kutlamaya katılıyor, günün şerefine tutuklulara af çıkıyor, esirler serbest bırakılıyordu.Doğum günü partileri, Mısır ve Babil hükümdarlık ailesinin erkek çocuklarının doğum günlerini bir yere kaydetmesiyle kutlanmaya başlandı. Bu gelenek sonradan diğer soylu sınıfına yayıldı.Doğum gününü kutladığını bildiğimiz ilk kadın da, sevgilisi Marcus Antonius’la davetlileri kabul eden ve davetlilere değerli armağanlar veren Kleopatra’dır.

Doğum günü kutlama âdeti sonraları Mısır’dan Yunanlılara geçti. Yunanlılar mevcut âdetlere bir de pasta kesme âdeti ekledi. Ay'ın ve avcılığın tanrıçası Artemis için her ayın 6. günü yeniden doğuşunun şerefine kesilen pastaya ay ışığını simgeleyen mumların ilavesi de bu devirde olmuştur.

Dikkat çeken husus bu dönemde sadece erkeklerin doğum günü kutlanırdı.

Daha sonraları Hıristiyanlık öncesi Roma'da ise imparatorların ve önemli devlet adamlarının doğum günleri Senato kararı ile milli bayram ilan edilmiştir. Sezar'ın doğum günü ise tam bir festivale dönüştürülmüştür.

Hıristiyanlığın doğuşu ile birlikte tüm doğum günü kutlama adetleri hep birlikte yok olmuşdur.

İlk Hristiyanlar bu dünyanın zalim ve acımasız bir yer olduğuna inanıyorlardı. Bundan dolayı doğum gününü değil, ölüm gününü kutlamayı ihdas ettiler. Hıristiyanların kutladıkları yortu (kutlama) günleri onların azizlerinin ölüm günleridir. Zira onlar ölümün gerçek hayata doğmak olduğu şeklinde yorumluyorlardı.

MS.245 yılında din adamları Hz. İsa'nın doğum gününü kendilerince kesin olarak tespit ettiklerini sandıklarında bile kilise, bunun Mısır ve putperestlerden gelen bir uygulama olduğunu ileri sürerek, bir firavun gibi doğum günü kutlamanın günah olduğunu açıklamıştı.

Kilise'nin doğum gününe bakış açısı 4. yüzyıldan sonra değişmeye başladı. Bu arada Hz. İsa'nın doğum günü tarihi üzerinde 25 Aralık olarak anlaşmaya varılınca, bu günün 'Christmas' (Noel) olarak kullanılmasına başlanıldı.

Doğum günü âdetinin, kadınlar ve çocuklar da dâhil tüm aile bireylerini kapsayacak şekilde uygulanabilmesi için ise bir 800 yıl daha geçmesi gerekti. Avrupa'da günümüzdeki anlamı ile doğum günü kutlamaları ancak 12. yüzyıldan sonra başlamıştır.

Happy Birthday to You

Happy Birthday to You” şarkısı ilk kez 1893’te “Good Morning to All” başlığıyla Song Stories of the Kindergarten adlı kitapta yayınlandı.Kentuckyli iki kız kardeş, çağdaş kreş-çocuk eğitiminin öncülerinden Mildred (öl. 1946) ve Patty Smith Hill (öl. 1906) tarafından yazılan şarkı, kreşe gelen küçüklere karşılama olarak yazılmıştı.


1924’te Robert H. Coleman yayımladığı şarkı kitabında, şarkının adını ve ilk kıtasını değiştirmemiş fakat ikinci kıtaya Happy Birthday to You” satırını eklemişti.

1934’de Broadway’de oynanan As Thousands Cheer müzikalinde şarkı söylenince, kardeşlerin üçüncüsü dava açtı ve ablaları şarkının 16 Ekim 1893’te patentini almış oldukları için davayı kazandı. Sonuçta şarkının her ticari çalınışında telif hakkına sahip oldular.


Böylece, şarkı Broadway oyunundan çıkarıldı, telefonla yarım milyon kişiye doğum günü şarkısı göndermiş olan Western Union şirketi bu hizmetini kaldırdı. Fakat doğum günü şarkısı olarak melodi ve sözler dünya çapında yaygınlaştı.

Designed by Templateism.