18.03.2016

Pierre de Fermat'nın Son Teoremi Ne Zaman Kim Tarafından İspatlandı?


Fermat’nın Son Teoremi

n>2 ve n bir tamsayı olmak üzere,
x, y, z sayıları pozitif tamsayıları için,
xn + yn = zn    ifadesinin sağlanamayacağını ifade eden teoremdir.
Bu teorem Fransız Matematikçi Pierre de Fermat tarafından 17. Yüzyılda (1637 yılında) öne sürülmüştür.
 Fermat bu hipotezin altına bir de not iliştirmiş:

"Çok güzel bir ispat buldum ama buraya yazmak için yeterli yok!"

Fermat’nın Son Teoremini Kim – Ne zaman İspat Etmiştir?

Oxford Üniversitesi Profesörü Sir Andrew Wiles, Fermat’nın Son Teoremini 1994 yılında, teoremin ortaya atılmasından 357 yıl sonra Richard Taylor ile birlikte çözüp ispatlamıştır.

2016 Abel Ödülünü Kazandı


Andrew Wiles, Norveç Fen-Edebiyat Akademisi tarafından verilen ve matematiğin Nobel'i olarak bilinen "Abel Ödülü"nü Fermat’nın Son Teoremini ispatlayarak kazanmıştır.

Designed by Templateism.