21.03.2016

PARANIN TARİHİ GELİŞİMİ, İLK NE ZAMAN NEREDE KULLANILMIŞTIR?PARANIN TARİHÇESİ

Parayı ilk defa kullanan devlet, Anadolu’nun batısında Gediz ve Menderes ırmakları arasında kalan bölgede kurulan Lidya devletidir. Lidya devleti M.Ö. 687 yılında Frigya devletinin yıkılmasıyla kurulmuştur.


Lidyalılar tarihte ilk madeni parayı icat edenlerdir. O zamanlarda kağıt para hala icat edilmemiştir. Lidyalılar o zamanda paraya “sikke” adını vermişti. Sikke, altın, gümüş, bakır, nikel, tunç ve alüminyum gibi metal alaşımların karışımları ile üretilmiş olup ticarette kullanılan değiş-tokuş yöntemi yerine daha kullanışlı bir değişim aracı arayışlarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
İslamiyette ise, ilk para: 639 yılında, Hz. Ömer döneminde bastırılmış ve kullanılmıştır.

Osmanlı’da ise, ilk para: Orhan Gazi döneminde, gümüş akçe olarak bastırılmıştır. Bu paranın bir yüzünde “Mücahidün Sebillilah Sultan Orhan” ve diğer yüzünde “Duribe fi Bursa” yazılıdır.

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u fethettikten sonra, o döneme kadar kullanılan gümüş akçeler yerine, altın sikke bastırmıştır. Dünyanın ilk büyük darphanesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından, İstanbul-Simkeşhane bölgesinde kurulmuştur.

İşte, madeni paranın tarihi süreç içinde ortaya çıkışı ve gelişimi bu şekilde olmuştur. Para elbette, yalnızca madeni paradan oluşmamaktadır. Paranın bir de “kağıt para” yani “banknot” boyutu bulunmaktadır.

İlk kağıt para ise M.S. 806 yılında yine Çin’de ortaya çıkmıştır.

Kağıt paranın batıda kullanımı ise şu şekildedir:

Avrupa’da ilk kağıt para 1660 yılında, İsveç ülkesinde basılmış ve kullanılmıştır.  

1690 yılında ise, Amerika’da basılmış ve kullanılmıştır.

Ülkemizde ilk kağıt para ise: Sultan Abdülmecit döneminde, 1840 yılında “Kaime” adıyla basılarak kullanılmaya başlanmıştır.


Cumhuriyet döneminde ise, 1924 yılında, 100 paralık kağıt paralar basılmıştır. Para kelimesi, dilimize Farsçadan geçmiştir ve kökeni “pare” yani “küçük parça”dır.


Designed by Templateism.