31.03.2016

İLK SMS, KISA MESAJI KİM KİME HANGİ TELEFONLA ATTI?

İLK SMS, KISA MESAJI KİM KİME HANGİ TELEFONLA ATTI?

İlk kısa mesaj -SMS (Short Messaging Service)- 3 Aralık 1992'de, o dönem 22 yaşında olan İngiliz mühendis Neil Papworth tarafından, Orbitel 901 model telefondan telekomünikasyon şirketi Vodafone'un yönetim kurulu başkanı Richard Jarvis’in cep telefonuna gönderildi. Mesajda "Mutlu Noeller" anlamına gelen “Merry Christmas” ifadesi yer alıyordu.


Mesajı gönderen Papworth, yıllar sonra bir konferansta “O zaman çok da büyük bir şeymiş gibi gözükmemişti” diye konuştu.

80'li yıllarda kısa mesaj teknolojisi üzerine çalışan Alman mühendis Firedhelm Hillebrand ise kısa mesajların artık ömrünün son döneminde olduğunu belirterek, akıllı telefonlar üzerinden sınırsız mesajlaşmaya imkân sağlayan "Whatsapp" gibi uygulamaların rekabeti zorladığına dikkat çekiyor.

GSM standartlarında tanımlanan ilk bölgesel dil

Vodafone Türkiye ise, 2008 yılında "Türkçe SMS" uygulaması ile SMS'te bölgesel karakter sorununa çözüm geliştiren ilk operatör oldu. İlk bölgesel dil Türkçe Vodafone Türkiye'nin Ar-Ge merkezi Oksijen Ar-Ge'nin 7 Mart 2008 tarihinde geliştirdiği Türkçe SMS uygulaması, Uluslararası Cep Telefonları Birliği GSMA'in Türkçe harflerin GSM standartlarına eklenerek 7 Türkçe karakterin (ş, Ş, ğ, Ğ, ç, ı, İ) cep telefonlarında tanınması yönündeki kararına katkı sundu. Oksijen bünyesinde geliştirilen bu çözüm, dünya üzerinde üretilen bütün cep telefonlarında Türkçe harflerin yer almasının önünü açtı ve uluslararası GSM standartlarında tanımlanan ilk bölgesel dil Türkçe oldu.


DÜNYANIN İLK HAYVANAT BAHÇESİ NEREDE KURULMUŞTUR?

DÜNYANIN İLK HAYVANAT BAHÇESİ NEREDE KURULMUŞTUR?Hayvanat bahçelerinin tarihi çok eskidir. M.Ö. 12. yüzyılda Çin İmparatorluğunda Chou Sülalesinin ilk kralı Wen, sarayının yanında, imparatorluğunun farklı yerlerinden getirttiği hayvanların konulduğu bir bahçe yaptırmıştı. Eski Mısır’da, yabani hayvanların bulunduğu bahçeler tapınakların yakınında bulunurdu.

Ancak bugünkü anlamda kurulan ve insanların gezdiği ilk hayvanat bahçesi 27 Nisan 1828 tarihinde Birleşik Krallığı’n başkenti Londra'da açılan Londra Hayvanat Bahçesidir.


İlk açıldığında buraya getiren türlerin bilimsel amaçta kullanılması öngörüldü. Ancak 1847'de halka açılmıştır.

İLK HALİFE KİMDİR, KAÇ YIL HALİFELİK YAPTI?

İLK HALİFE KİMDİR, KAÇ YIL HALİFELİK YAPTI?Abdullah bin Ebi Kuhafe bin Kaab et-Teymi el-Kureyşi ya da kısa adıyla Hz. Ebu Bekir (573 - 23 Ağustos 634) peygamberimizin vefatından sonra Müslümanların ilk halifesi olmuştur.

Hz. Ebu Bekir (ra) 632-634 yılları arasında halifelik yapmıştır.

Hz. Ebu Bekir (ra) Sonraki Halifeler

·        Hz. Ömer (ra) 634-644 yılları arasında halifelik yapmıştır.

·        Hz. Osman (ra) 644-656 yılları arasında halifelik yapmıştır.

·        Hz. Ali (ra) 656-661 yılları arasında halifelik yapmıştır.

TÜRK EDEBİYATINDA YAZILI ESERLERDE İLKLER ÖZET HALİNDE

TÜRK EDEBİYATINDA YAZILI ESERLERDE İLKLER ÖZET·        İlk yerli tiyatro eseri:       Şinasi / Şair Evlenmesi /1859

·        İlk yerli roman:      Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

·        Batılı tekniğe uygun ilk roman:           Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı Memnu

·        İlk çeviri roman:    Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859

·        İlk köy romanı:      Nabizade Nazım / Karabibik

·        İlk psikolojik roman:        Mehmet Rauf / Eylül

·        İlk realist roman :  Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

·        İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

·        İlk yarı resmi gazete :      Ceride-i Havadis

·        İlk edebî roman:    Namık Kemal / İntibah

·        İlk tarihi roman :   Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri

·        İlk özel gazete :      Şinasi ile Agah EfendiTercüman-ı Ahval

·        İlk pastoral şiir :     A.Hamit Tarhan /Sahra

·        İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan:             Şinasî

·        Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi

·        Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan:         A.Hamit Tarhan/Eşber  

·        Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri:   A. Hamit Tarhan / Nesteren

·        İlk bibliyografya:   Kâtip Çelebi / Keşfü’z Zünun

·        İlk hatıra kitabı:     Babürşah /Babürname

·        İlk hamse yazarı:   Ali Şir Nevai

·        İlk tezkire:   Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais

·        İlk şiir antolojisi:   Ziya Paşa /Harabat

·        İlk atasözleri kitabı:         Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye

·        İlk mizah dergisi:   Diyojen /Teodor Kasap

·        İlk hikâye kitabı:    A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

·        İlk fıkra yazarı:       Ahmet Rasim

·        İlk Türkçe yazılan ilk kitap:        Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

·        İlk siyasetname:    Yusuf Has HacipKutadgu Bilig

·        Mesnevi tarzında yazılmış ilk eser:    Y. H. Hacip / Kutadgu Bilig

·        İlk didaktik şiir örneği:    Kutadgu Bilig

·        Aruzla yazılan ilk eserimiz:       Kutadgu Bilig

·        İlk mensur şiir örneklerini veren:       Halit Ziya Uşaklıgil

·        Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan:       Mehmet Emin Yurdakul

·        İlk makale:  Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

·        İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk:        Fecr-i Ati (Servet-i Fünün)

·        İlk seyahatname: Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

·        İlk Edebiyat tarihçimiz  Abdulhalim Memduh Efendi

·        Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz:   Fuat Köprülü

·        Sahnelenen ilk tiyatro:   Namık Kemal / Vatan yahut Silistre

·        Kafiyeyi şiire serperek klasik nazım şekillerinden farklı ilk örnekleri veren: Tevfik Fikret

·        Türkçenin ilk dil bilgisi kitabı:  Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki

·        İlk natüralist eserimizin yazarı:           Nabizade Nazım / Zehra

·        Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi:   Nedim

·        Şarkı nazım türünü ilk kullanan:         Nedim

·        İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi:    Kamusul Alam

·        İlk sözlüğümüz:     Kaşgarlı Mahmut / Divan-ı Lügat-it Türk

·        İlk Türkçe sözlük:  Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki

·        İlk özdeyiş örneklerini veren:   Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık

·        Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin:  Orhun Abideleri (Göktürk Kitabeleri)

·        Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R.M. Ekrem

·        Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden      Mehmet Emin Yurdakul

·        Konuşma diliyle yazılmış ilk hikâyenin yazarı:       Ömer Seyfettin

·        Edebiyatımızda ilk kafiyesiz şiirini yazan:    A. Hamit Tarhan / Validem

·        İlk köy şiiri:  Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı

·        İlk Türk alfabemiz:           Göktürk Alfabesi

·        Tekke şiirinin kurucusu:  Ahmet Yesevi

·        İlk Türk destanı:    Alp Er Tunga Destanı

·        Bizde batılı anlamda ilk eleştiriyi yazan:      Namık Kemal

·        Bizde epik tiyatro türünün kurucusu:            Haldun Taner

·        İlk kadın romancımız:      Fatma Aliye Hanım

·        Süslü nesrin ilk temsilcisi:         Sinan Paşa

·        Dünyanın halen yaşayan en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı: Kırgızların Manas Destanı

·        Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan:         Şinasi

·        Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman:       H.E.Adıvar/Ateşten Gömlek

·        İlk uyarlama tiyatro eserinin yazarı:  Ahmet Vefik Paşa

·        Deneme türünün kurucusu:      Montaigne

·        İlk divan şairi:        Hoca Dehhani

·        Hikâyede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen   Refik Halit Karay

·        En başarılı psikolojik roman yazarımız:         Peyami Safa / 9.Hariciye Koğuşu

Designed by Templateism.